måndag 11 december 2017

För kännedom

Hej!

Idag har vi skickat viktig information med eleverna.

Informationen kommer från rektorn och gäller följande:

"Till vårdnadshavare och elever i åk5,

Hej!
Inför vårterminen 2018 behöver vi genomföra en förändring i klasserna i åk 5. Tre mindre klasser behöver bli två större klasser. Vi har idag klasser på 17, 15 och 21 elever och det är tyvärr för små grupper för att vi på skolan ska kunna ha dem uppdelade på tre klasser. När vi genomförde klassförändringarna i våras såg vi att klassernas storlekar blev ungefär 20 elever/grupp. Dock flyttade några elever till andra skolor och andra kommuner under sommaren vilket gjorde att klasserna blev små redan när vi startade höstterminen. Vi har ändå kunnat hålla de grupperna som vi planerade i våras men vi ser nu när vi går in i ett nytt år med en ny budget att vi inte längre kan hålla det så.

Med ett minskat antal elever i åk 5 blir det följaktligen mindre antal lärare och därför kommer Louise Svensson att lämna arbetslaget och arbeta i ett annat arbetslag på skolan under våren. De övriga lärarna är dock kvar som tidigare.

Vi arbetar för att göra förändringen så liten som möjligt. Lärarna i arbetslaget har arbetat gemensamt under 2,5 år nu och lagt upp en stor del av planeringen tillsammans under den här tiden. De känner alla elever i åk 5. Relationer mellan lärare och elev samt undervisningen i sig kommer inte att påverkas i särskilt stor utsträckning.

Om ni har frågor kring denna förändring så är ni välkomna att höra av er. Jag nås lättast per mail men ni får gärna kontakta mig på telefon om ni hellre vill det."

Med vänlig hälsning
Jenny Wahlfridsson, rektor åk 3-5
jenny.wahlfridsson@varberg.se
0708683451

Tack!

Femmornas fanbärare i år Ett hjärtligt tack för blommor och alla fina presenter som vi fick idag! Ta nu vara på sommare...